Hapishaneler

İdil Elveriş, Hukuk kliniği dersini alan öğrencileri ile, on yıldan fazla süre İstanbul’da bulunan kadın ve erkek cezaevlerinde hükümlülere hukuk eğitimi verdi. Şimdiye kadar cezaevlerinde yapılmış en uzun programlardan biri olan ve her sene dokuz hafta süren bu eğitim, uyuşturucu; hırsızlık ve gasp; cinsel suçlar; öldürme gibi bir çok adi suçtan hüküm giymiş kişilerle üçüncü ve dördüncü sınıf hukuk öğrencilerini bir araya getirdi.

Elveriş, ders müfredatını mahkumların gerek cezaevinde gerek dışarı çıktıkları zaman ihtiyaç duyabilecekleri konulardaki sorularını karşılamak üzere hazırladı. Bu ihtiyaçlar arasında vasi (temsilci) atama prosedürü, adli sicil kaydının silinmesi veya ev sahibi kiracı ilişkisi (kiracı hakları) gibi konular gösterilebilir. Bunun yanında, infaz hukuku ve aile hukuku gibi daha ceza infaz kurumundaki hayata yönelik konular da programda yer aldı. Programın amacı, hükümlülerin hayatında genelde cezalandırıcı bir rol oynamış olan hukukun, farklı alanlarda adalete erişimi sağlayan yanını göstermek kadar, ceza infaz kurumlarında asimetrik bir hak ilişkisi konumunda bulunanların hukuk eliyle güçlendirilmesidir.

Elveriş, bu program sayesinde bir çok kez cezaevlerinin yönetim, eğitim birimi, infaz koruma memurları ve hükümlülerle çalıştı. Cezaevinde bulunmanın kişilerde yarattığı yalnızlık, depresyon, akıl sağlığı ve bozulan aile ilişkileri gibi durumları yakından gördü. Yıllarca ceza infaz hukuku dersi verdi ve öğrencileri denetimli serbestlik ve ceza infaz kurumları gibi yerlere götürdü. İnfaz hakimlerini, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif evleri birimini, infaz savcılarını derse davet etti. Ceza infaz mevzuatında yapılan değişikliklere ilişkin makaleler yazdı.